SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Skolespira-webGjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

Alle skolestartere går på Grønn base og har skoleforberedende samling en gang i uken. Overgangen mellom barnehage og skole kan for mange være veldig spennende og for andre kan det fortone seg som noe nytt og utrygt. Vi skal bidra til å forberede barn så godt som mulig, slik at det blir en fin og myk overgang for alle. For at overgangen til skolen skal bli best mulig, ønsker vi å opparbeide et godt samarbeid med alle skolene barna våre skal begynne på. De fleste barna som går i barnehagen begynner på Nesheim skole.

Utpå våren får de besøke skolen de skal begynne på. Her får barna møte lærere og elever, samt bli kjent med skolens inne- og uteområde. Det vil bli avholdt møte mellom skole og barnehage, for utveksling av informasjon og erfaringer.

Skolespirene avslutter barnehageåret med en overnattingstur i juni måned.

 

 

 

 

 

Personvern og cookies