Vårt barnesyn

Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi...

Les mer

Naturen som læringsarena

”Naturen som læringsarena” er et av barnehagens tre satsningsområder. Bakgrunnen for dette valget er at vi er en barnehage som er omgitt av variert natur, både i og utenfor barnehagens uteområde. Barnehagen har i alle år benyttet naturen i...

Les mer

Miljøfyrtårn

Vi i Espira Gjemble har i flere år hatt en miljøsertifsering gjennom «Grønt flagg». Espira har en egen miljøsertifisering «Miljøfyrtårn». Vi håper at vi gjennom det arbeidet vi gjør for miljøet vil kvalifisere oss til å bli en Miljøfyrtårnbarnehage....

Les mer

Samarbeid med andre

Barnehagen har ulike samarbeidspartnere. Det vil variere noe, ut fra bl.a. behov i barnegruppen, på hvilket samarbeid vi ønsker. Barnehagen har et tverrfaglig samarbeid med Barne- og familietjenesten, der PPT og barnevern bidrar med sin kompetanse. ”Barnelosen” er et...

Les mer
Personvern og cookies