Naturen som læringsarena

”Naturen som læringsarena” er et av barnehagens tre satsningsområder. Bakgrunnen for dette valget er at vi er en barnehage som er omgitt av variert natur, både i og utenfor barnehagens uteområde. Barnehagen har i alle år benyttet naturen i nærmiljøet og naturområder som vi må kjøre til, aktivt gjennom hele året. Vi ser at barna har veldig stor glede av å ferdes ute. Både grov- og finmotoriske ferdigheter utvikles, og sanser stimuleres. All undring over det som skjer av endring i naturen gjennom alle årstider skaper gode samtaler, nysgjerrighet og refleksjoner, som igjen avler læring.

Vi opplever at barn som leker i et naturmiljø, søker utfordringer ut fra sine egne forutsetninger. Det er viktig at vi som voksne tilrettelegger for et slikt miljø og observerer hvert enkelt barns ståsted og behov. Ute i naturen tar barna i bruk sansene sine på en unik måte. De får en mulighet til å oppleve og utforske naturens mangfold på egen hånd og i samspill med oss voksne. Gjennom felles opplevelser knyttes sosiale relasjoner og vennskap utvikles.

Personvern og cookies