Miljøfyrtårn

Vi i Espira Gjemble har i flere år hatt en miljøsertifsering gjennom «Grønt flagg».

Espira har en egen miljøsertifisering «Miljøfyrtårn». Vi håper at vi gjennom det arbeidet vi gjør for miljøet vil kvalifisere oss til å bli en Miljøfyrtårnbarnehage. Miljøarbeidet skal forenes i det pedagogiske opplegget, hvor det blir tilrettelagt etter barnas alder og modenhet. Dette er noe av det vi gjør for miljøet i Espira Gjemble barnehage:

  • lærer barna om kildesortering, de eldste har en årlig tur til Mule gjenbrukstorg
  • bruker naturmaterialer i formingsaktiviteter
  • har gjenbruk av ulike materialer, bl.a lager vi karnevalsdrakter av avlagte klær
  • har innsamlingsaksjon der vi samler inn avlagte klær og utstyr som vi gir videre til barne- og familiehjem i Ukraina og Latvia
  • sender e-post og sms til foreldrene
  • vi skal jobbe for å ivareta miljøet og gi barna gode holdninger til det, samt etter hvert bli en Miljøfyrtårnbarnehage

 

Personvern og cookies