Samarbeid med andre

Barnehagen har ulike samarbeidspartnere. Det vil variere noe, ut fra bl.a. behov i barnegruppen, på hvilket samarbeid vi ønsker.

  1. Barnehagen har et tverrfaglig samarbeid med Barne- og familietjenesten, der PPT og barnevern bidrar med sin kompetanse.
  2. ”Barnelosen” er et tverrfaglig team, der de sammen med barnehage og foreldre kan diskutere caser og gi råd og veiledning for videre tiltak i barnehage og hjem.
  3. Barnehagen samarbeider med Nesheim skole, da de fleste førskolebarna begynner i 1. klasse der.
  4. HINT er en annen samarbeidspartner, både gjennom felles prosjektarbeid og gjennom at barnehagen er en øvingslærerbarnehage.

 

Personvern og cookies